2022-12-05

Det är fantastiskt rolig och utvecklande att Malmöborg har fått förtroendet att förvalta två trevliga fastighetsbestånd av lite större karaktär. Det ena uppdraget, innehållandes kommersiella fastigheter påbörjades under kvartal tre. Det andra, som innehåller en mix av bostäder och kommersiella ytor tillträder vi nu i årsskiftet. Malmöborg med personal tackar varmast för förtroendet och ser fram emot ett långt och gott samarbete!

I takt med att vi växer så vill vi även presentera våra nya trevliga medarbetare som alla har gedigen erfarenhet av branschen. Vi hälsar därmed fastighetsteknikerna Malin Ringstad, Nicklas Ericsson, Selman Bajazit samt Fastighetsförvaltare Edin Dimirovic varmt välkomna i vårt glada team!

Varmt välkomna!

Johan Rosén, VD