2023-06-20

På uppdrag av Fastighetsägaren projektleder vi nu fasadrenoveringen av den fina fastigheten i hörnet av Borgmästaregatan och Stora Norregatan i centrala Landskrona. Det är Fasadentreprenören Ekbladhs som är upphandlade att utföra entreprenaden. Renoveringen är ganska omfattande och resultatet kommer bli en fröjd att se. Vi har i i samarbete med det lokala Stadsbyggnadskontoret valt ut tre av de färger som karaktäriserar fastighetens byggnadsstil vilket är Nyrenässans. Denna stilriktning tog på det senare 1800 talet upp former i byggnader och ornament som härleds till europeiskt 1500-tal.

Vi tackar er boende i fastigheten och i den direkta omgivningen för överseende för eventuella tillfälliga störningsmoment som entreprenaden kan medföra i de olika arbetsmomenten, och hoppas att vi alla ska bli lika nöjda med det färdigställda resultatet. Entreprenaden förväntas vara klar i mitten av Juli.