Malmöborg

Vi gör det lite mer personligt.. Vår affärsidé är att förvalta fastigheter åt privatpersoner, stiftelser samt fastighetsbolag. Vi erbjuder även förvaltning av bostadsrättsföreningar. Genom en väl beprövad och framgångsrik förvaltningsmodell tillser vi att fastigheterna är trivsamma för hyresgästerna och samtidigt lönsamma investeringar för våra...