En härlig tid i antåg, men tänk på att…

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Skrittgatan 2019-05-03

Nu börjar trädgårdssäsongen att komma igång. Vi har påbörjat grönyteskötseln sedan en tid tillbaka och jobbar nu med att få det riktigt vårfint på alla innergårdar.  Vi ställer även fram utemöblerna som vi hoppas skall komma till stor användning i denna härliga tid! Det finns dock några saker jag vill göra er uppmärksamma kring, säkert självklara saker för er flesta, men ändå:

Grillning får endast ske under direkt uppsikt och med möjlighet att släcka om så krävs. Se till så att glöden är helt släkt innan ni lämnar platsen. Eventuella andra heta föremål får ej placeras/kastas/förvaras så att de utgör en brandrisk. Grillning med öppen låga på balkong är förbjudet.

Utemöbler, tänk på att lämna utemöblerna på ordnat och städat vis efter det att ni använt dem så att den som kommer efter er får en lika angenäm upplevelse som ni själva.

Med dessa få men oerhört viktiga regler för säkerhet och trivsel vill vi önska allesammans en riktigt skön vår och sommar!

Johan Rosén, VD