Källarlokal på HyllieKyrkoväg 51 B Uthyres

Källarlokal på HyllieKyrkoväg 51 B Uthyres
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Källarlokal på 18  kvm uthyres omgående.
Kostnad 513:- kronor i månaden

Kontakta gärna oss om ni finner lokalen intressant.

Vänliga hälsningar,

Förvaltnings AB Malmöborg