Tidstypiska lokaler i Malmös mest centrala läge, Södergatan/Skomakaregatan i Malmö

Tidstypiska lokaler i Malmös mest centrala läge, Södergatan/Skomakaregatan i Malmö
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Varmt välkomna till vackra tidstypiska lokaler i Malmös mest centrala läge!

I fastigheten Gyllenstjärna 32 pågår en omfattande renovering i syfte att återskapa den pampiga nyrenässanskänslan och på
samma gång uppdatera husets fundamentala funktioner, så att känsla och funktion går hand i hand. Fastigheten uppfördes i  slutet av 1800-taletoch har två olika entréer, Södergatan 13 och Skomakaregatan 2. Dess unika belägenhet gör våra vackra lokaler till det självklara valet för dig vars verksamhet vill finnas mitt i stadens puls. Som följd av denna omfattande renovering har vi ett antal planerade vakanta lokaler som nu skall hyras ut. Vi erbjuder lokaler i storlek 24 kvm till 309 kvm och har valt att iordningsställa en visningslokal där Ni som intressent kan få en känsla hur just Er lokal kommer att se ut när den står klar.

Hela projektet skall stå färdigt i slutet av sommaren, men för den som önskar snabbare tillträde och kan stå ut med att trängas lite med dekorationsmålarna i trapphusen så går det att lösa snabbare.

Återigen, varmt välkomna att kontakta oss för mer info samt visning!

 

Vänliga hälsningar,

Förvaltnings AB Malmöborg