Tack alla trafikanter och fotgängare!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Malmö 2016-07-09

I skrivande stund är vi i färd med att avetablera vår entreprenad på Tigern 3, Regementsgatan 6 i Malmö. Fastigheten har genomgått ett större dräneringsarbete som i sin tur har inneburit vissa trafikbegränsningar på Regementsgatan samt Davidshallsgatan under några veckors tid. Fastighetsägaren är mycket nöjd med vår arbetsinsats och vi kan glatt meddela att båda vägfilerna kommer att öppnas inom kort. Nu kommer den vackra fastigheten att klara sig torrskodd under många år framöver :-)